Angol nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Anglia elhelyezkedése az Egyesült Királyságon belül, a pirossal jelölt részen.

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Angol nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános angol nyelv és angol szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi angol tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
Az angol nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Angol nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Angol nyelvtanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni angol nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy angol nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos nyelvtanfolyam esetén 30 óra (30 x 45 perc).

Egyéni angol nyelvtanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
A angol nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információLakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos angol nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információÁrak, kedvezmények című menüpontban

Speciális angol nyelvi nyelvtanfolyamok
Angol nyelvtanfolyamaink között speciális angol nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • érettségire felkészítő tanfolyam
  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • angol tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • angol nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam angol nyelvterületre utazóknak

Bővebb információLakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Angol nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ  Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati angol nyelvtanfolyamok
Angol nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.
Sikeres és nagy hatékonyságú angol nyelvi vállalati nyelvtanfolyamokat évek óta tartunk több cégnél is.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja az angol nyelvet, mintegy 470 millió emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

A világon legtöbben angolt tanulnak. Csatlakozzon Ön is az angolul beszélők táborához, vagy tökéletesítse angol nyelvtudását! Használja az angol nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

Oxford

A nyelvről

Angol nyelv (angolul: English language)

Az angol nyelv államnyelv: Nagy-Britanniában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Jamaicában, Új-Zélandon, az írrel együtt Írországban, az afrikanssal együtt Dél-Afrikában.
Hivatalos nyelve az ENSZ-nek és az Európai Uniónak valamint Máltának.
A volt gyarmatokon, elsősorban Indiában és Nigériában a művelt emberek nyelve még ma is, szépirodalmi műveiket sokan angolul írják.
Sok millió embernek második nyelve.
Az angol nyelv ma a világon a legelterjedtebb. 322 millió ember anyanyelvként beszéli, az angolul tudók számát pedig 470 millióra becsülik.
A világ nyelvei sorában a beszélők száma szerint a második.

Az angol nyelv eredete: Az indoeurópai nyelvcsalád germán ágának Északi-tengeri alcsoportjába tartozik.
Noha germán eredetű nyelv, az ófrancia hatások következtében különbözik a többi germán nyelvtől . A különbözőség a hangok rendszerében, szókincsében és alaktani sajátosságaiban mutatkozik meg.
A mai angol nyelv tudásával nem érthetők meg sem az óangol (angolszász) szövegek, sőt még Shakespeare nyelve sem.
Az angol nyelv ragozó-hajlító típusú.

New York

Amerikai angol

Az angol nyelv Amerikai Egyesült Államokban beszélt változata, melynek kialakulása és fejlődése az első brit telepesek Amerikába érkezésekkor kezdődött. Fejlődésének legfontosabb szakasza a függetlenségi háborúig tartott amikor is az eredeti brit szókincs az indiánok nyelvjárásaiból átvett kifejezésekkel és szavakkal is bővült.

Az ezt követő időszak bevándorlási hullámai következtében a brit és az amerikai angol nyelv tovább távolodott egymástól. Az amerikai angol nyelv megteremtőjeként Noah Webstert szokták megnevezni. A mai amerikai angol nyelv kialakulása az 1900-as évektől fejeződött be, és magában foglalja a sok különböző országból érkezett bevándorlók anyanyelveinek hatásait.

Amerikai jelmezesek

Országok és kultúrák

Nagy – Britannia

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Magyarul : Nagy-Britannia Nagy-Britannia és Észak-Írország

Nagy-Britannia részei: Anglia, Skócia Wales. Az Egyesült Királyság: Nagy-Britannia és Észak-Írország.
Államformája: parlamentáris királyság
Lakosainak száma: kb.58 millió
A lakosság 85%-a angol; skót: 10%, ír és walesi: 2%, egyéb: 3%.
A skót- ír- és walesi nyelvek az indoeurópai nyelvcsalád kelta ágához tartoznak. A kelta nyelvek ragozók, az indogermán hajlítást nem őrizték meg.
A lakosság vallási összetétele: anglikán, presbiteriánus, római katolikus, zsidó, muzulmán és hindu.

Nemzeti jelképei:

Zászló: Címer: 
   

Himnusza: God Save the Quieen! (Isten óvd a királynőt!)
Henry Carey írta.
A brit királyi család hivatalos himnusza. Az Egyesült Királyság hagyományosan használt nemzeti himnusza, hivatalosan. Anglia és Észak Írország nemzeti dala is. Új-Zéland 2 hivatalos himnusza közül az egyik.

evezosok

angol evezősök

Ünnepnapok:

Nemzeti ünnep Walesben: Szent Dávid napja, március 1.
Nemzeti ünnep Észak-Írországban: Szent Patrik napja, március 17.
Nemzeti ünnep Angliában: Szent György napja, április 23.
Nemzeti ünnep Skóciában: Szent András napja, november 30.

A királynő hivatalos születésnapja: június második vasárnapja

Főváros: London
Valuta: Font sterling
Legnagyobb városok: London, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Manchester stb.

Florida

Kiwi madár