Cseh nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Csehország térképe

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Cseh nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános cseh nyelv és cseh szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi cseh tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
A cseh nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Cseh nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Cseh tanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni cseh nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy cseh nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni cseh tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
A cseh nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos cseh nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információKedvezmények című menüpontban

Speciális cseh nyelvi tanfolyamok
Cseh nyelvtanfolyamaink között speciális cseh nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • cseh tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • cseh nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam cseh nyelvterületre utazóknak

Bővebb információLakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Cseh nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati cseh nyelvtanfolyamok
Cseh nyelvi képzést vállalati nyelvtanfolyamok keretében is szervezünk.
Nagy hatékonyságú, sikeres vállalati cseh nyelvtanfolyamaink folyamatosan elérhetők cégek részére kihelyezett képzések formájában is a vállalat által megjelölt helyszínen, Budapesten és vidéken egyaránt.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a cseh nyelvet, sok érdekes emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a csehül beszélők táborához, vagy tökéletesítse cseh nyelvtudását! Használja a cseh nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

Károly híd Prága

A nyelvről

Cseh nyelv

Csehül: Český jazyk, čeština

Csehországban államnyelv. Az Európai Unió hivatalos nyelve.

Beszélik még Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, az USA-ban, Kanadában.

Kb. 13 millió ember beszéli a nyelvet.

A cseh nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának nyugati (régen északinak nevezték) csoportjába tartozik. Toldalékoló nyelv.

A cseh nyelv előzménye, mint minden szláv nyelvnek az ősszláv, majd az ószláv. Ebből fejlődött ki minden szláv nyelv, ezért jó az érthetőség közöttük. Legközelebbi rokona a szlovák és a lengyel. A csehül beszélőket könnyen megértik a szlovák nyelven értők és beszélők. A két háború között volt törekvés a „csehszlovák” nyelv kialakítására, de a szlovákok ennek a törekvésnek ellenálltak. Így Csehszlovákia nyelve fennállásáig a cseh és a szlovák volt.

A cseh nyelvben lezajló hangzóváltozások miatt hangzásában eltér a szlováktól. A cseh nyelvben a korábbi kettőshangzók hosszú magánhangzókká alakultak, ugyanakkor az e hang előtti mássalhangzók nem jésülnek.

Írása latin betűs. A cseh helyesírás mintája volt minden latin nyelven író szláv nyelvnek. Ugyanis átvették a mellékjeleket, amelyeket Jan Hus (Husz János), cseh reformátor 1414-ben helyesírási alapelveiben  alkotott meg.

A cseh nyelvnek két fő nyelvjárása van, a csehországi és a morvaországi.

A cseh nyelv Amerikai Egyesült Államokban beszélt változata, melynek kialakulása és fejlődése az első brit telepesek Amerikába érkezésekkor kezdődött. Fejlődésének legfontosabb szakasza a függetlenségi háborúig tartott amikor is az eredeti brit szókincs az indiánok nyelvjárásaiból átvett kifejezésekkel és szavakkal is bővült.

Az ezt követő időszak bevándorlási hullámai következtében a brit és az amerikai cseh nyelv tovább távolodott egymástól. Az amerikai cseh nyelv megteremtőjeként Noah Webstert szokták megnevezni. A mai amerikai cseh nyelv kialakulása az 1900-as évektől fejeződött be, és magában foglalja a sok különböző országból érkezett bevándorlók anyanyelveinek hatásait.

Prága

Országok és kultúrák

Csehország

Hivatalosan: Cseh Köztársaság

Csehül: Čsesko              Česká republika

Közép-európai állam. Tagja: az ENSZ-nek, a NATO-nak, az Európai Uniónak.

Államformája: Köztársaság

Lakosainak száma: 12 millió

Nemzeti jelképei:

Zászló: Címer: 
   

Himnusz: Kde domov mǔj

                Hol van a hazám?

Nemzeti mottó: Pravda vitézi.

   Az igazság győzedelmeskedik.

Főváros: Praha ( magyarul: Prága)

Valuta: cseh korona (CZK)

Legnagyobb városok: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústi nad Labem, Liberec..