Minőségpolitika

Az InterLanguage- Viriditas Kft. által működtetett InterLanguage Nyelvi Központ elsődleges tevékenysége a nyelvoktatás. Nyelvi képzés keretében 33 nyelv a megrendelő igényei szerinti tanítását kínálja. Vállalja az idegen nyelvi ismeretek megalapozását, bővítését, a korábban megszerzett tudás aktivizálását, szinten tartását, egyes nyelvi készségek és szaknyelvi szókincs kiemelt fejlesztését, a különböző nyelvvizsgákra történő felkészítést magyar és más közvetítőnyelven, kihelyezett vállalati tanfolyamok, lakossági kurzusok keretében, csoportos és egyéni formában.

1 Feladatunk

  • a megrendelők legkülönbözőbb célból történő nyelvtanulási igényeinek magas színvonalú, partnerre szabott kielégítése,
  • ennek ismeretében a célirányos és hatékony egyedi programok kimunkálása, adekvát taneszközök kiválasztása, ezek kiegészítése
  • az eredmények rendszeres mérésén alapuló folyamatos nyelvi fejlesztés

Eleget teszünk a partnerek tartalmi és minőségi elvárásainak. Alkalmazkodunk speciális órarendi csoportszervezési igényeikhez. Az információcserét megtervezzük. A korrekt partnerkapcsolatokat a folyamatos tájékoztatásra – tájékozódásra építjük. Az elégedettségi vizsgálatok visszajelzései a folyamatos fejlesztés részét képezik.

2 Fontosnak tartjuk

  • a vállalt feladatok megvalósításához szükséges feltételek megteremtését, ezek folyamatos fenntartását és javítását, a minőségpolitikai elvek érvényesítését a teljes szervezet működésében.
  • a feladatokkal adekvát struktúra és szervezeti forma kialakítását és ennek folyamatos fenntartását
  • a partnerek (megrendelők, tanfolyami résztvevők, oktatók és más munkatársaink igényeinek összehangolását
  • a minőség- és partner-centrikus oktatómunka feltételeinek megteremtését

3 Nyitottak vagyunk a külső és belső partnerek kritikáira és minden észrevételére.

4 Elkötelezettek vagyunk a minőségi egyénre szabott, rugalmas szolgáltatás, a partnerközpontú szervezeti működés, valamint a partneri kör bővítése iránt.

5 A minőségirányítás az ügyvezető igazgató feladata, ő a felelős a képzési célok, működési elvek, a szervezeti kultúra, valamint a minőségpolitika összhangjának megvalósulásáért és a minőségi célok megvalósításáért. Ugyanakkor minden munkatárs egyénileg is felelős saját munkakörében végzett munkájáért, a szervezet minőségi céljainak eléréséért.

6 Munkánkban megfelelünk a felnőttképzésre vonatkozó előírásoknak, hatályos jogszabályoknak és rendeleteknek.

7 Tevékenységünkkel ismertté tesszük és megbecsülést szerzünk az InterLangnage Nyelvi Központnak. Budapesten és vonzáskörzetében.