Szanszkrit nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Szanszkrit szöveg grantha írással

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Szanszkrit nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános szanszkrit nyelv és szanszkrit szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi szanszkrit tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
Az szanszkrit nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Szanszkrit nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Szanszkrit tanfolyamaink az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni szanszkrit nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy szanszkrit nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos kurzus esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni szanszkrit tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
Az szanszkrit nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos szanszkrit nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ:  Árak, kedvezmények című menüpontban

Speciális szanszkrit nyelvi tanfolyamok
Szanszkrit nyelvtanfolyamaink között speciális szanszkrit nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • szanszkrit tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • országismereti kurzus

Bővebb információ: Lakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban!

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Szanszkrit nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ:   Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati szanszkrit nyelvtanfolyamok
Szanszkrit nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Csatlakozzon Ön is a szanszkrit nyelvet beszélők táborához, vagy tökéletesítse szanszkrit nyelvtudását! Használja a szanszkrit nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

A nyelvről

Szanszkrit nyelv

A szanszkrit nyelv (/saṃskṛtā vāk/ संस्कृता वाक्), illetve annak korábbi formája, a védikus óind, az indoeurópai nyelvcsalád indo-iráni csoportjába tartozik. Az egyik legősibb indoeurópai nyelv, az egyik köznyelvi változatából származnak a mai észak-indiai indoárja nyelvek. Az ókori India és a hindu vallás máig használt liturgikus nyelve. Hasonló szerepet tölt be az indiai kultúrában, mint a latin és az ógörög az európaiban, központi szerepe van a hindu, a dzsainista és a buddhista hagyományokban. A nevében található kri igető azonos eredetű a latin creare (teremteni) igével. Legközelebbi rokona az óiráni avesztai nyelv volt. A szanszkrit és az óperzsa nyelv még igen közel álltak egymáshoz, mára azonban a belőlük kialakult modern nyelvek révén (→ perzsa nyelv és ind nyelvek) már eltávolodtak egymástól.

A szanszkrit nyelv ősisége ellenére tehát nem holt nyelv. Napjainkban a hindu liturgián túl használatos például a szépirodalomban is, továbbá egyes számítások szerint több ezerre tehető azon brahmanáknak a száma, akik anyanyelvi szinten beszélik

Hangrendszerében fellelhetők (a többi indoeurópai nyelvtől eltérően) a hehezetes zöngés mássalhangzók /gh, dh, bh/ és megkülönbözteti a rövid és hosszú magánhangzókat /i, í stb/. Ez lehetővé teszi az ógöröghöz, latinhoz hasonló időmértékes verselést. A névszók három nemet különböztetnek meg: hímnem, nőnem, semlegesnem. Az egyes és többes szám mellett létezik a kettős szám is. (dualis → ógörög, ószláv)

A legkorábbi ismert szanszkrit nyelvű szöveg a Rigvéda (/ṛgveda/ ऋग्वेद), amely része a korai hinduista kánonnak (Védák). (Valójában a védák nyelve nem szanszkrit, hanem a szanszkrithoz nagyon közel álló és vele közös őstől származó védikus óind. A tényleges szanszkrit nyelv az i. e. 4. században kristályosodott ki.)

A legtöbb szanszkrit szöveget az ókori és középkori Indiában írták. Mivel a szanszkrit nyelvet igen hosszú időn át hatalmas területen használták, szanszkrit írás nem létezik; különböző korokban és területekben más-más ábécét használtak a leírására. A mellékelt ábrán a Dél-Indiában, tamil nyelvterületen szanszkrithoz használt grantha írás látható; manapság leggyakoribb az észak-indiai dévanágarí (devanāgarī देवनागरी) (“istenvárosi”) nevű betűírás, amely feltételezések szerint az i. e. 9. sz.-i föníciai ábécére vezethető vissza. Az írás balról jobbra olvasandó. A szanszkrit nyelvben leggyakoribb “a” hangot mássalhangzóután nem jelöli külön jellel- abugida írásrendszerek – tehát egy t hangot jelölő karakter ta-nak olvasandó, mint szókezdő betű azonban két jele is van a devanágaríban.