Szerb nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Szerbia térképe

Szintek kezdőtől felsőfokig
Szerb nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános szerb nyelv és szerb szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi szerb tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
A szerb nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Szerb nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Szerb tanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni szerb nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy szerb nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni szerb tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
A nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos szerb nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ:  Árak, kedvezmények című menüpontban

Speciális szerb nyelvi tanfolyamok
Szerb nyelvtanfolyamaink között speciális szerb nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • szerb tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • szerb nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam szerb nyelvterületre utazóknak

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban!

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Szerb nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ:   Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati szerb nyelvtanfolyamok
Szerb nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.Sikeres és nagy hatékonyságú szerb nyelvi vállalati tanfolyamokat évek óta tartunk több cégnél is.

vebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a szerb nyelvet, a szomszédos ország sok lakosával, esetleg munkaadójával nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a szerbül beszélők táborához, vagy tökéletesítse szerb nyelvtudását! Használja a szerb nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

A nyelvről
Szerb nyelv
Szerbül: srpski jezik

Államnyelv Szerbiában, Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában.
Szerb kisebbség beszéli a nyelvet Montenegróban, Horvátországban, Szlovéniában, Romániában és Magyarországon.
Szerb nyelven kb. 12 millióan beszélnek.
Szerbek élnek Nyugat Európában, Észak Amerikában és Ausztráliában is.
A szerb és a horvát nyelv sokáig együtt fejlődött.
Bécsben 1850-ben Vuk Karadžič és Ljudevit Gaj irodalmár- nyelvészek megállapodtak az egységes szerb-horvát irodalmi nyelv szabályozásáról.
1991 óta a két nyelv önállóan fejlődik.
A szerb nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli alcsoportjába tartozik.
A ragozó és hajlító nyelv megőrizte ősi, eredeti hanglejtését.
Mint a szláv nyelvekben, a szerb nyelvben is gyakori a mássalhangzó torlódás.
Cirill és latin betűkkel írnak.

Országok és kultúrák
Szerbia
Szerbia Köztársaság
Република Србија

A Balkán-félsziget középső és a Kárpát-medence déli részén fekszik.
Államformája:
köztársaság
Lakosainak száma:
7,5 millió
Főváros:
Beográd (Belgrád)
Nemzeti jelképek:

Zászló: Címer: 
   

Himnusz: Bože pravde (Igazság istene)
Szöveg: Jovan Đorđević
Zene: Davorin Jenko (1872.)

Az ország jelmondata,
Samo Sloga Srbina Spašava (Csak az egység menti meg a szerbet)

Valuta: szerb dinár (RSD)

Legnagyobb városok : Beograd (Belgrád), Novi Sad (Újvidék), Subotica (Szabadka), Kragujevac (Kragujevác).