Szlovák nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

szlovák nyelvtanfolyam

Szlovákia térképe

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Szlovák nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános szlovák nyelv és szlovák szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi szlovák tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
A szlovák nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Szlovák nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Szlovák tanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni szlovák nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy szlovák nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni szlovák tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
A szlovák nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos szlovák nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ: Árak, kedvezmények című menüpontban

Speciális szlovák nyelvi tanfolyamok
Szlovák nyelvtanfolyamaink között speciális szlovák nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • érettségire felkészítő tanfolyam
  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • szlovák tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • szlovák nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam szlovák nyelvterületre utazóknak

Bővebb információ: Lakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban!

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Szlovák nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ:   Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati szlovák nyelvtanfolyamok
Szlovák nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.
Sikeres és nagy hatékonyságú szlovák nyelvi vállalati tanfolyamokat évek óta tartunk több cégnél is.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a szlovák nyelvet, sok érdekes emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a szlovákul beszélők táborához, vagy tökéletesítse szlováknyelvtudását! Használja a szlovák nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

szlovák nyelvtanfolyam

Pozsony

A nyelvről

Szlovák nyelv

Szlovákul: Slovenský jazyk, Slovenčina

A szlovák nyelv hivatalos a Szlovák Köztársaságban, az Európai Unióban és a szerbiai Vajdaságban. Beszélik még Magyarországon, ahol mintegy 30 ezer szlovák él, Csehországban 200 ezer, Lengyelországban 2 ezer, Szlovákiában 4 millió 350 ezer, Szerbiában 52 ezer. Élnek még szlovákok az USA-ban kb. 810 ezer ember. Beszélőinek száma majdnem 6 millió.

A szlovák nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának nyugati (régen északinak nevezték) csoportjába tartozik. Toldalékoló nyelv.

A szlovák nyelv előzménye, mint minden szláv nyelvnek az ősszláv, majd az ószláv. Ebből fejlődött ki minden szláv nyelv, ezért jó az érthetőség közöttük. Legközelebbi rokona a cseh és a lengyel. A szlovákul beszélőket könnyen megértik a cseh nyelven értők és beszélők. A két háború között volt törekvés a „csehszlovák” nyelv kialakítására, de a szlovákok ennek a törekvésnek ellenálltak. Így Csehszlovákia nyelve fennállásáig cseh és szlovák volt.

Az irodalmi nyelv kialakítása nyelvújítási folyamat eredménye. A szlovák nyelvújítás vezetője Anton Bernolák 1837-ben alkotta meg a szlovák irodalmi nyelvet a közép- és a nyugat-szlovákiai nyelvjárásból.

A szlovák nyelv latin betűs írású. A latin betűs írású szláv nyelvekhez hasonlóan átvették a cseh Jan Hus (Husz János) reformátor 1414-ben megalkotott helyesírási alapelveit a mellékjelek alkalmazásában.
Országok és kultúrák

Szlovákia

Hivatalosan: Szlovák Köztársaság

Szlovákul: Slovensko

Slovenská Republika

Közép-európai állam. a Kárpát-medence Északi részén. Tagja:az Európai Uniónak.

Államformája: Köztársaság

Lakosainak száma: 5,5 millió

Nemzeti jelképei:

Zászló: Címer:
 szlovák nyelvtanfolyam  szlovák nyelvtanfolyam

Himnusz: Fenn a Tátra ormán, szlovákul: „Nad Tatrou sa blýska”

Szöveg: Janko Matušk,

Zene: népdal eredetű

Főváros: Bratislava (magyarul: Pozsony, németül: Pressburg)

Valuta: euró (EUR)

Legnagyobb városok: Bratislava (Pozsony), Košice (Kassa), Prešov (Eperjes).