Tibeti nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Tibet térképe

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Tibeti nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános tibeti nyelv és tibeti szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi tibeti tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
A tibeti nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
Tibeti nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Tibeti nyelvtanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni tibeti nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy tibeti nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni tibeti nyelvtanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
Az tibeti nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos tibeti nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ: Árak, kedvezmények című menüpontban

Speciális tibeti nyelvi tanfolyamok
Tibeti nyelvtanfolyamaink között speciális tibeti nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • tibeti tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam tibeti nyelvterületre utazóknak

Bővebb információ: Lakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban!

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Tibeti nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ:  Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati tibeti nyelvtanfolyamok
Tibeti nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a tibeti nyelvet, sok tibeti nyelvet ismerő emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a tibeti nyelvet beszélők táborához, vagy tökéletesítse tibeti nyelvtudását! Használja a tibeti nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

A nyelvről

Tibeti nyelv

A tibeti nyelv a Sino-Tibeti nyelvcsalád tagja. Alapjellegét tekintve egy szótagú, a képzett és összetett szavak több szótagúak. Írása szótagos tagolású betűírás. Igerendszere és igeragozása viszonylag egyszerű, a főnévi esetviszonyokat toldalékokkal fejezi ki. Kialakulása a tibeti törzsek egyesülése (i.sz. 5-6. század) előtti időkre tehető, amikor a tibeti kjang törzsek Belső-Kína hegyvidékes területein és a mai Tibeti-fennsík keleti részén éltek nomád vagy félnomád életmódot folytatva. A tibeti királykorban (i.sz. 7-9. század) kialakult egységes köznyelv az ó tibeti, amelynek néhány szövegemléke fennmaradt. Az ezt követően máig használt klasszikus tibeti a tibeti irodalmi nyelv és a mai beszélt tibeti nyelv alapja. Ezen a nyelven íródtak a tibeti buddhizmus szent iratai. A tibeti nyelvnek ma több nyelvjárását ismerjük. A tanfolyamon a klasszikus tibeti nyelv és írás elsajátítása után a közép-tibeti lhászai kiejtést és beszélt nyelvet tanulmányozzuk.

Országok és kultúrák

Tibet

Tibetet sokan a misztikummal, a transzcendenssel, a megfoghatatlannal azonosítják.
Maga a hely és a helyszín is ezt a képzetet kelti. A hely a világ teteje, a szó szoros és átvitt értelmében is. A helyszín kopár kő és sziklasivatag, ahol a szürke, fehér, és barna színek különböző árnyalatai dominálnak, kontrasztban az ég kékjével, és szemben a kolostorok és szentélybelsők színpompás világával. Ha e kietlen tájból hirtelen belépünk egy-egy szigetszerűen felbukkanó kolostor főcsarnokába, a csodák világa tárul szemeink elé. A félhomályban, a vajmécsesek lángja és a füstölők füstje mögött, az oltáron aranyozott buddhaszobrok, a falakon, a festett faoszlopok mögött istenségek színes freskói néznek ránk igézően. Képzeletvilág ez az avatatlan és a szakavatott szemlélő számára egyaránt. Legyen bár odabent néma csönd, vagy épp apró, díszes cintányérokkal, dobbal és kagylókürttel kísért szertartás hangzavara, mindenki megtalálja a fantasztikumot, a hihetetlent, a varázslatot, a spiritualitást.

KÖNYV

Tibet története és vallása (160 oldal, 260 színes fotó)
Benne: Tibet földrajza, történelme, a tibeti buddhizmus, a tibeti kultúra peremvidékei (Ladakh, Bhután, Szikkim, Musztang) és Tibet leghíresebb kolostorai. Ára: 3800 Ft

Mindamellett, hogy a könyv elsősorban történelmi jellegű, megpróbálom visszaadni e táj, gondolatiság és művészet lenyűgöző világát. Megismertetni az érdeklődőt a tibeti történelem fordulópontjaival, mindazzal, ami számunkra egészen különösnek tűnhet benne, a tibeti emberekkel és hitükkel, mindazzal ami közös és más, egyszóval ami érdekes lehet bennük. A tibetiek történelmét és életét több mint ezer éve meghatározza vallásuk, a buddhizmus.
Remélem, hogy e sorok hozzásegítenek egy egészen más kultúra jobb megismeréséhez, és egy szokatlan, ám rengeteg értéket hordozó gondolkodásmód könnyebb megértéséhez.

Kakas Beáta

Hivatalos: Tibeti Autonóm Tartomány (Xizang), Kína

Tibet Ázsiában, a Himalájától északra terül el.
Államformája: népköztársaság (Kínai Népköztársaság)
Lakosainak száma: 2,2 millió körül.
Hivatalos nyelv: Tibeti, Kínai

Nemzeti jelképek:

Zászló: Címer
   

Kínai ünnepnapok:

újév: január 1-2.

munka ünnepe: május 1-3.

nemzeti ünnep: október 1-3.

kínai újév: háromnapos ünnep változó időpontban

Főváros: Lhásza

Valuta: kínai jüan

Lhásza palota

Érdekességek:

Tibet a világ egyik legelzártabb vidéke, a Himalájától északra fekszik, magában foglalja a hatalmas Tibeti-fennsíkot. Az 1 222 000 km2 kiterjedésű fennsík jóformán lakatlan, a lakosság főleg a Brahmaputra völgyében tömörül. A tibeti lakosság nagy része növénytermesztésből (búza, árpa, rozs, zöldség, gyümölcs, tea) és állattartásból (jak, juh, szarvasmarha) él.

Tibet régebben buddhista teokratikus állam volt, Lhászából irányította a papi arisztokrácia, élükön a dalai lámával. Kína a történelem folyamán többször kiterjesztette fennhatóságát a területre, legutóbb 1950-ben. Tibet azóta is Kína fennhatósága alatt áll.

Buddhista ünnepek:

Buddhista Újév– Az északhoz kapcsolódóan,  három nappal az áprilisi telihold után ünneplik.

Vészakh vagy Viszákha felajánlás Buddha hagyományos születésnapja. A viszákha púdzsa a Buddha születésnapján tett felajánlást jelenti. Ez a legnagyobb buddhista ünnep az évben, mivel Buddha születéséről, haláláról és megvilágosodásáról egyszerre emlékeznek. A vészakh név az indiai kalendáriumban már a védikus idők óta ennek a hónapnak a neve, indiai szokás szerint természetszerűleg nevezték el a telihold napi ünnepet a hónapról, bár ez néha a holdciklusok miatt, a nyugati naptár szerint júniusra is eshet.

Magha felajánlás napja (A közösség /szangha/ napja)

A harmadik holdhónap (március) teliholdja. Ezen a napon Buddha életének egy fontos eseményéről emlékeznek meg. Benáreszből, az első Őzparkban tartott elvonulás után, Buddha Rádzsagahába ment, ahol Buddha 1250 megvilágosodott tanítványa volt, akik azért tértek be vándorlásukból, hogy tiszteletüket tegyék Buddha előtt. A Véluvana kolostorban gyűltek össze, Száriputta és Mógallána, Buddha két fő tanítványának a vezetésével.

Aszalha felajánlás napja (Dhamma nap)

Az aszalha felajánlást Buddha tiszteletére teszik a nyolcadik hónap (kb. július) teliholdján. Ezen a napon Buddha első, Őzparkban tartott tanítására emlékeznek, amikor Sákjamuni először forgatta meg a tan kerekét (Dhammacsakka pavattana szutta) az öt aszkétának, s akik közül Kóndannya, a legidősebb elérte a megvilágosodás első fokát, a „folyamba lépettek” tisztaságát.

Upószattha nap (Az „önvizsgálat napja”)

Minden hónapban négy napot tartanak a théraváda országokban a hold ciklusával összhangban alkalmasnak az önvizsgálatra: a teli- és újholdak napját, valamint a holdnegyedek napjait.

Pavarana nap és kathina felajánlás

Ez a nap jelzi az általában három hónapos esős évszak (vassza) végét. A következő hónapban tartják a kathina szertartást, amikor a világi hívők azért gyűlnek össze, hogy a szerzetesek ruháihoz szükséges anyagot és egyéb, a közösség számára hasznos dolgot felajánljanak. A kathina szartartás, avagy a Csuha felajánlás szertartása a pavarana nap utáni hónap bármelyik napján tartható.

Ánápánaszati nap

Az esős évszak végén Buddha megindult azon, milyen elszántan gyakoroltak az összegyűlt szerzetesek az elvonulás alatt, és arra bátorította őket, hogy hosszabbítsák meg még egy hónappal az elvonulásukat. Az így négy hónaposra nyúlt elvonulás végén, teliholdkor mondta el nekik a légzés tudatosításáról szóló tanítást

Abhidhamma nap

A burmai szerzetesi naptárban ezt a napot annak emlékére jelölték ki, hogy Buddha egy alkalommal meglátogatta anyját a Tusita égben, és abhidhamma tanításokat adott neki. Erről a burmai holdhónap számítás szerinti 7. hónap teliholdján emlékeznek meg. Mivel náluk az év kb. áprilisban kezdődik, ez többnyire októberre esik.

A szántás ünnepe

Májusban, újhold és telihold között két fehér ökröt fognak egy aranyszínű eke elé, amit négy fehérbe öltözött lány követ, és rizsmagokat szórnak egy arany és egy ezüstszínű kosárból a barázdába. Ez arról emlékezik meg, amikor Buddha még csak hét éves volt, s először ment ki apjával a földekre a szántást megnézni. Az ünneppel valójában mégis megvilágosodásának első pillanatára emlékeznek.

Avalókitésvara születésnapja (Kuan-jin)

Az Avalókitésvarában megtestesülő bódhiszattva eszmény ünnepe. Tibetben és Kínában az együttérző szeretet tökéletes cselekedetét megtestesítő Avalókitésvara ünnepét március teliholdján ünneplik.