Urdu nyelvtanfolyam

Nyelvtanfolyamainkról:

Pakisztán térképe

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Urdu nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános urdu nyelv és urdu szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi urdu tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
Az urdu nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Urdu nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Urdu tanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni urdu nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy urdu nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 30 óra
(30 x 45 perc).
Egyéni urdu tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
Az urdu nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos urdu nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ:  Árak,kedvezmények című menüpontban

Speciális urdu nyelvi tanfolyamok
Urdu nyelvtanfolyamaink között speciális urdu nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • urdu tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • urdu nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam urdu nyelvterületre utazóknak

Bővebb információ: Lakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban!

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Urdu nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ:  Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati urdu nyelvtanfolyamok
Urdu nyelvi képzést kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamok keretén belül is szervezünk.Sikeres és nagy hatékonyságú urdu nyelvi vállalati tanfolyamokat évek óta tartunk több cégnél is.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a urdu nyelvet, mintegy 200 millió emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a urdu nyelvet beszélők táborához, vagy tökéletesítse urdu nyelvtudását! Használja a urdu nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

A nyelvről

Urdu nyelv (urduu zubaan)

Nemzeti és hivatalos nyelv Indiában és Pakisztánban.

Pakisztánon kívül Indiában és Dél-Afrikában beszélik. Észak-Indiában a muzulmánok által beszélt nyelv.

Az urdu nyelv beszélőinek száma: anyanyelvként 60-80 millió, második-harmadik nyelvként beszélők száma: kb 200 millió. Az urdut anyanyelvként Indiában: 51 millióan, Pakisztánban: 10 millióan beszélik, de élnek az arab államokban, Dél-Afrikában, és a fejlett nyugati államokban is urdu anyanyelvűek. A hindivel együtt a világ 4. legelterjedtebb nyelve.

Az indoeurópai nyelvcsalád      indoiráni, indoárja ágának ind alcsoportjába tartozó nyelv.

A hindivel alkotják a hindusztáni nyelveket. A hindivel szoros a kapcsolata, csak szókincsében és írásmódjában tér el tőle.

Az urdu nyelv szókincse a szanszkrit, az arab, a perzsa és a török nyelvből ered,

Az urdu nyelvet arab módosított abc-vel, az un.„nasztalik” betűkkel írják.

Országok és kultúrák

Pakisztán

Hivatalosan: Pakisztáni Iszlám Köztársaság

Urdu nyelven: Islámi Jamhúríya-E- Pakistán

Közel-Kelet és Közép-Ázsia határán helyezkedik el. A hatodik legnépesebb ország a világon.

Pakisztán tagja az Iszlám Konferencia Szervezetének, a fejlődő országokat összefogó G-20 csoportjának, a Dél-Ázsiai Együttműködési Egyesületnek, és részt vesz az ENSZ és a Sanghaji Együttműködési Szervezet munkájában.

Államformája: köztársaság

Lakosainak száma: Kb. 130 millió.

Népei: pandzsábi (66%), szindi (13%), urdu (8%), pastu (4%), arab, brahui (9%).

Legfontosabb vallásai: mohamedán (97%), hindu (1,5%), keresztény (1%) buddhista (0,5%).

Nemzeti jelképek:

Zászló: Címer:
   

Himnusz: Qaumi Tarana

Az ország jelmondata, Iman, Ittehad, Nazm!

Magyarul: Egység, fegyelem, hit!

Ünnepek: március 23. Pakisztán Nap

augusztus 14.. Függetlenség Napja

Főváros: Islamabad

Valuta: pakisztáni rupee (rúpia)

Legnagyobb városok: Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Guj-Ranwala, Peshawar. Az ország közigazgatási felosztása: 4 tartomány, egy központi irányítású törzsi terület és Iszlamabad.