Japán nyelvtanfolyam

Kedves Érdeklődő!

Külön figyelmébe ajánljuk japán országismereti kurzusainkat és japán üzleti kommunikációs tréningünket. Nemzetközi üzleti kultúrák közötti kommunikáció.

Nyelvtanfolyamainkról:

Japán térképe

Szintek: kezdőtől felsőfokig
Japán nyelvtanfolyamokat kezdő szinttől felsőfokú szintig indítunk.

Általános japán nyelv és japán szaknyelv
Nyelviskolánkban lehetőség nyílik mind általános mind speciális szaknyelvi japán tanfolyamok látogatására.

Szintfelmérés
A japán nyelvi tanfolyamot nem kezdő szint esetén szintfelmérés előzi meg.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamok
Japán nyelvtanfolyamaink egyéni és kiscsoportos oktatás (2 illetve 3-6 fős csoportok) keretei között zajlanak.

Kezdés: egész évben folyamatosan
Japán tanfolyamainkat az egész év folyamán folyamatosan indítjuk a jelentkezők számának függvényében.
Egyéni japán nyelvtanfolyamaink a jelentkezéstől számított egy héten belül indulnak.

Óraszám
Egy japán nyelvtanfolyami egység óraszáma csoportos tanfolyam esetén 32 óra (32 x 45 perc).
Egyéni japán tanfolyam esetén az óraszám megegyezés szerint kerül meghatározásra.

Órarend: flexibilis
A nyelvtanfolyamok órarendjét minden esetben a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Bővebb információ:  Lakossági tanfolyamok című menüpontban

Kedvezmények: 5% illetve 7%
A csoportos japán nyelvtanfolyamok esetén 2 fő együttes jelentkezésekor 5%, 3-4 fő közös jelentkezésekor 7% kedvezményt biztosítunk résztvevőnként.

Bővebb információ: Árak,  kedvezmények című menüpontban

Speciális japán nyelvi tanfolyamok
Japán nyelvtanfolyamaink között speciális japán nyelvi és szaknyelvi tanfolyamokat is kínálunk, többek között:

  • nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
  • japán tannyelvű egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam
  • japán  nyelvű interjúra felkészítő nyelvtanfolyam
  • orvosi, üzleti, gazdasági vendéglátó ipari szaknyelvű tanfolyam
  • országismereti nyelvtanfolyam
  • turista nyelvi tanfolyam  japán nyelvterületre utazóknak

Bővebb információLakossági tanfolyamok és a Speciális tanfolyamok  menüpontban

Extra ajánlat magyarul nem beszélőknek
Japán nyelvtanfolyamot kínálunk magyarul nem beszélő jelentkezők részére is. Ez esetben az oktatás nyelve, a résztvevő kérésének megfelelően kerül kiválasztásra, például angol, francia, stb.

Bővebb információ Nyelvtanfolyamok külföldieknek menüpontban

Vállalati japán nyelvtanfolyamok
Japán nyelvi képzést vállalati nyelvtanfolyamok keretében is szervezünk.
Nagy hatékonyságú, sikeres vállalati japán nyelvtanfolyamaink folyamatosan elérhetők cégek részére kihelyezett képzések formájában is a vállalat által megjelölt helyszínen, Budapesten és vidéken egyaránt.

Bővebb információ:  Vállalati nyelvtanfolyamok című menüpontban

Ha Ön elsajátítja a japán nyelvet, mintegy 126 millió emberrel nyílik lehetősége kapcsolatteremtésre, beszélgetésre!

Csatlakozzon Ön is a japánul beszélők táborához, vagy tökéletesítse japán nyelvtudását! Használja a japán nyelvet külföldi barátaival, utazásai során, munkahelyén, üzleti kapcsolataiban!

Kedvcsinálóként, kérem, fogadja szeretettel a következő információkat, érdekességeket:

Tokiói rohanás

A nyelvről

Japán nyelv

Japánul: Nihongo-go, Nippon-go

Japán államnyelve. 122 millió ember anyanyelve Japánban.

Ezen kívül japánok az USA-ban 1 millióan, Brazíliában 400 ezren, Peruban 120 ezren, Kanadában 45 ezren, Argentínában 32 ezren, Mexikóban 35 ezren. Németországban 20 ezren élnek japánok. 126 millióan beszélik anyanyelvként a japán nyelvet.

Több ezerre teszik a japánul tanulók számát is. Világszerte, így nálunk is sokan tanulják a nyelvet.

A japán nyelv eredete, nyelvrokonai ismeretlenek, az elszigetelt, rokontalan nyelvek közé tartozik.

Ragozó – hajlító nyelv. A nyelvtani viszonyokat, eseteket ragok és névutók segítségével fejezi ki.. Zenei hanglejtés csak egy szótagra esik. A szótagokban ritkán fordul elő mássalhangzó torlódás, a szavak gyakran végződnek magánhangzóra. Szórendje szigorú. Igeragozása nincs, csak a személyes névmást ragozzák. Jellemzőek a különféle udvariassági fordulatok, melyeket segédigékkel fejez ki.

Szókincse vegyes, japán, kínai és európai szavak alkotják az alapszókincset.

Országok és kultúrák

Japán

Japánul: Nihon koku vagy Nippon

Szigetország Kelet-Ázsiában.

Több mint 3000 szigete van. A legnagyobbak Hokkaidó, Honsú, Kjúsú, és Sikoku.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja, az OECD tagja.

Államformája: alkotmányos monarchia

Lakosainak száma: 127 millió körül

Nemzeti jelképei:

Zászló: Címer: 
   

Himnusz: Kimi ga Jo

Szövege : középkori, a dallam XIX. századi.

Főváros: Tokió, (Tokio)

Valuta: japán yen (JPY)

Legnagyobb városok:

Legnagyobb városait 1 milliónál többen lakják: Tokió (8 millió fölött!) Jokohama, Oszaka, Nagoja, Szapporó, Kóbe, Klotó, Fukuoka, Kavaszaki, Szaitama,

A technológia fejlettsége, és a japán emberek szigorú munkaerkölcse, az ország befogadó szellemisége következtében Japán a Föld legfejlettebb államai közé tartozik.

Tokió