Mit jelent a közvetítőnyelv?

A nyelvtanulás hatékony módja, különösen kezdő, újrakezdő, alap és küszöbszinten, ha az oktató a nyelvórák során nemcsak a célnyelvet használja, hanem nyelvtani magyarázatok és szómagyarázatok során egy, a nyelvtanuló által is már ismert nyelvet alkalmaz.
A magyarázatok során használt nyelvet nevezzük közvetítőnyelvnek.

Iskolánknak nagy tapasztalata van a közvetítőnyelven történő oktatásban. Eddigi nemzetközi képzéseinken mintegy 50 országból tanultak már nálunk.

Az iskolánkban oktatott 33 nyelvből biztosítunk egyéni nyelvtanulók számára nyelvi képzéseket közvetítőnyelven. Emellett, a kiscsoportban tanulók számára is garantáljuk teljes nyelvi skálánkon a közvetítőnyelven történő oktatást.

A közvetítőnyelvek bevonásával indított nyelvi képzéseinkkel két fontos igényt szeretnénk kielégíteni.

1.

A Budapesten élő, de magyarul nem beszélő nyelvtanulóknak szeretnénk lehetőséget kínálni arra, hogy budapesti tartózkodásuk alatt megtanulhassanak egy új nyelvet, egy olyan közvetítőnyelv bevonásával, melyet beszélnek.

Eddigi tapasztalataink szerint csoportos nemzetközi tantermi nyelvi képzéseink a résztvevőknek kitűnő lehetőséget biztosítottak a nyelvtanuláson kívül magyarországi szociális kapcsolataik bővítésére is.

2.

Online tanfolyamainkon, melyeken az angol, vagy a német közvetítőnyelvet szoktuk használni, lehetőséget kínálunk minden érdeklődőnek a világ minden tájáról multikulturális csoportokban való nyelvtanulásra.
Nemzetközi online csoportjaink résztvevőinek a sikeres nyelvtanuláson kívül lehetősége van a képzés során országokon átívelő barátságok kötésére és esetenként nemzetközi szakmai kapcsolataik bővítésére is.