Szaknyelvi és speciális tanfolyamaink összeállításakor arra törekedtünk, hogy ezen képzéseink résztvevői olyan speciális ismeretanyaghoz jussanak, mely elősegíti számukra konkrét céljaik elérését, legyen szó egy vizsgára való felkészülésről, nemzetközi cégnél történő munkavállalásról, külföldi egyetemi tanulmányokról, idegen nyelven történő munkavégzésről, más országba költözésről, utazásról, vagy egy nyelvi készség extra fejlesztéséről.

Szaknyelvi képzések

Ha Ön munkájában szeretné használni a nyelvet, vagy egyetemi tanulmányai során szeretne idegen nyelvű szakirodalmat olvasni és nemzetközi konferenciákon részt venni, akkor az ehhez szükséges szaknyelvi ismereteket tanulhatja meg a kiválasztott szaknyelvi tanfolyamon.

Ajánlatunkban a következő szakterületek szerepelnek:

üzleti, gazdasági, egészségügyi, kereskedelmi, műszaki, vendéglátó ipari


Speciális képzések

Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam

Ha Ön nyelvvizsgát szeretne tenni, akkor az elvárt nyelvtudás megszerzésén túl, vizsgaspecifikus gyakorlási lehetőséget kínálunk nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkon, az Ön által kiválasztott nyelvvizsga feladattípusainak begyakorlásán keresztül.
Vállaljuk igény szerint a tanfolyami résztvevők felkészítését az iskolánkban oktatott nyelvekből minden, Magyarországon letehető és számos nemzetközi nyelvvizsgára a kiválasztott szinten (A2, B1, B2, C1).

Felkészítés nyelvi érettségi vizsgára

Tanfolyami hallgatóinkat felkészítjük igény szerint közép- és emelt szintű érettségi vizsgára a kiválasztott nyelvből.

Külföldi egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam

Ha egy nyelvtanuló egy külföldi egyetemen szeretne egyetemi tanulmányokat végezni, akkor számára a külföldi egyetemi tanulmányokra felkészítő képzés a leghatékonyabb, ahol megtanulja a választott szakához kapcsolódó szakszókincset, az adott nyelvből az esszéírás követelményeit, vagy a sikeres prezentáció tartásához szükséges nyelvi ismereteket.

Állásinterjúra felkészítő nyelvtanfolyam

Ön egy idegennyelvű állásinterjúra készül?
Jelentkezzen állásinterjúra felkészítő nyelvtanfolyamunkra, mely számos nyelvből elérhető!

Ezt a nyelvtanfolyamunkat mindazok számára ajánljuk, akik állásinterjún szeretnének részt venni akár külföldön, akár egy nemzetközi cégnél/intézménynél Magyarországon. A tanfolyam programjába beletartozik, többek között, az adekvát önéletrajz és motivációs levél megírása, az előzetes pszichológiai tesztekre való nyelvi felkészülés, valamint az állásinterjún történő szereplés modellezése.

Turista nyelvi tanfolyam

Utazni készül és szeretne alaposan felkészülni az utazására? Akkor ideális Önnek az általunk kínált turista nyelvtanfolyam. 12 órás tanfolyamunk alatt nemcsak hatékonyan tudja elsajátítani a szükséges alap nyelvi ismereteket, hanem betekintést is kap az adott régió legfontosabb szokásaiba, hagyományaiba, az illemszabályokba, valamint foglalkozunk az ország alapvető kulturális jellegzetességeivel is. A turista tanfolyamon megtanult elemi nyelvismeret segít abban, hogy eligazodjon egy étteremben, szállodában vagy a pályaudvaron, illetve hogy útbaigazítást tudjon kérni és pár szót váltani a helyiekkel anyanyelvükön. A turista tanfolyamnak az a része, mely az országismereti és kulturális tudnivalókat tartalmazza, magyar vagy angol nyelven zajlik. A legalapvetőbb nyelvismeret átadásánál választható a magyar vagy egyéb közvetítő nyelv. A turista nyelvtanfolyamoknál jelentkezhet egyéni formában, vagy útitársaival 2 fős, illetve 3-4 fős csoportokban. A nyelvtanfolyamokon részt vehet akár online, akár tanteremben. 

Országismereti tréning

Minden érdeklődőnek ajánljuk ezt, az iskolánkban oktatott egyes nyelvekhez kapcsolódó tréningünket, aki az idegen nyelven túl, az adott nyelvet beszélők kultúrájával, szokásaival, hagyományaival, történelmével és irodalmával is meg szeretne ismerkedni. Az országismereti tanfolyamok megtartásra kerülhetnek magyarul, angol nyelven, vagy az adott ország nyelvén.
Figyelmébe ajánljuk a Magyarországra érkező és itt letelepedni vágyó külföldieknek speciális tréningjeinket, melyek gyakorlati bevezetést adnak a magyarországi mindennapokba, illetve betekintést nyújtanak a magyar kultúrába.

Interkulturális menedzsment tréningek

Ha szeretné megismerni a kultúrák közötti különbségeket, elősegíteni a sikeres nemzetközi üzleti kapcsolatfelvételt, biztosítani a hosszú távú partneri kapcsolatokat, valamint a sikeres és hatékony együttműködést a multikulturális cégek munkavállalói és a menedzsment között, jelentkezzen tréningjeinkre!

Interkulturális menedzsment tréningjeink a BAc&Co Ltd. és nyelvi központunk együttműködésében kerülnek megtartásra:

https://bacsco.com/interkulturalis-menedzsment/

Tréningjeink tematikájában szerepel, többek között: a kultúrák közötti különbségek és a protokoll, valamint az etikett bemutatása, betekintés nyújtása a vállalati hierarchiába és bevezetés a sikeres üzleti tárgyalásokba.


Interkulturális tréningjeink az alábbi földrajzi régiókhoz kapcsolódóan érhetők el, az alábbi nyelveken:

 • Japán (japán, magyar és angol nyelven)
 • Spanyolajkú Dél-Amerika (spanyol és angol nyelven)
 • Franciaország (francia és angol nyelven)
 • Németország (német, magyar és angol nyelven)
 • India (angol és magyar nyelven)
 • Svédország (svéd, magyar és angol nyelven)
 • Dánia (dán, magyar és angol nyelven)
 • Norvégia (norvég, magyar és angol nyelven)
 • Skandinávia (svéd, dán, norvég, magyar és angol nyelven)
 • Magyarország (magyar és angol nyelven)

Oktatóink:

A képzéseket olyan vállalati tapasztalattal is rendelkező antropológusok, szociológusok, interkulturális menedzsment szakértők, tanárok, újságírók, illetve olyan oktatók tartják, akik, végzettségükön túlmenően mélyreható személyes tapasztalattal is rendelkeznek az adott kultúra sajátosságaival kapcsolatban, valamint az interkulturális konfliktusok természetét jól ismerik.

Képzés típusa: Kontakt / Online

Moduláris Interkulturális Menedzsment

Jelentkezési feltételek / Kiknek ajánljuk:

 • Ezt a képzést azon vállalatok számára ajánljuk, melyeknél a külföldi ügyfelekkel, beszállítókkal, partnerekkel való kapcsolattartás időben és/vagy tartalmilag lényeges részét képezi a cég működésének; VAGY a cég menedzsment kultúrájában vagy munkavállalói összetételében szignifikáns a külföldi jelenlét, ÉS
 • az Ön cégének munkavállalói, beszállítói, ügyfelei közül több/mindegyik nemzet tagjait szeretnék felkészíteni (Pl.: magyar kollégák külön, francia kollégák külön és koedukált – vegyes csoport a záró modulban) az interkulturális közegben való együttműködésre, a lehetséges konfliktusok megelőzésére és gyors feloldására, valamint a lehető leghatékonyabb multikulturális vállalati menedzsment kialakítására és működtetésére.

A Képzés hossza:

Moduláris Interkulturális Menedzsment Képzés: 3-5 napos képzés (nettó képzési óraszám / képzési nap: 5 óra)

A Képzés módszertana és célja:

 • A képzés a vállalati működés egyes elemeire, a protokollra és etikettre, a jogszabályokra, valamint a menedzsment egészére épülve mutatja be a két kultúra különbözőségeit, azokat a konfliktusokat, amelyek éppen a különbségek miatt nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő, egyúttal javaslatokat is kínál ezek megoldására.
 • A képzés során mindkét nemzet tagjai a másik nemzetre vonatkozóan kapnak információkat saját kultúrájuk fő sajátosságait mint viszonyítási alapot alkalmazva.
 • Ennek eredményeképpen az első két modul tartalmi és módszertani értelmemben egymás tükörképének is nevezhető.
 • Javaslatunk szerint / a nagyobb hatékonyság érdekében, az interkulturális kommunikációban, valamint az interkulturális munkavégzésben résztvevő minden munkavállaló – tekintet nélkül nemzetiségére – részt vesz a képzésen annak érdekében, hogy az egyes kultúrák a lehető leghatékonyabban tudjanak egymáshoz kapcsolódni és együtt működni a vállalati menedzsment, valamint a munkavégzés során.
 • Legfontosabb célkitűzés az egyes nemzeti munkavállalói csoportok erőteljes közelítése.
 • Minden esetben a vállalat egyedi igényeihez szabott képzési tartalom kerül kialakításra, melynek során figyelembe vesszük a munkavégzés jellegzetességeit, az alkalmazott menedzsment eszközöket, a két kultúra képviselőinek kapcsolódási módját, valamint a speciális problémákat és kihívásokat, mellyel a cég találkozhat.

 

Interkulturális Menedzsment Gyorstalpaló

Jelentkezési feltételek / Kiknek ajánljuk:

Ezt a képzést azoknak a vállalatoknak a számára ajánljuk, amelyeknél a külföldi ügyfelekkel, beszállítókkal, partnerekkel való kapcsolattartás időben és/vagy tartalmilag lényeges részét képezi a cég működésének; VAGY a cég menedzsment kultúrájában vagy munkavállalói összetételében szignifikáns a külföldi jelenlét, és mindenekelőtt arra van szüksége, hogy a kollégák a lehető legrövidebb időn belül tájékozódni tudjanak a másik kultúra főbb jegyeivel, a két kultúra közötti legfőbb különbségekkel, valamint az alapvető protokolláris és etikett szabályok természetével kapcsolatosan.

A Képzés hossza:

Interkulturális Menedzsment Gyorstalpaló: 2 napos képzés (nettó képzési óraszám / képzési nap: 5 óra)

Az adott vállalat igényeinek megfelelően kerül véglegesítésre a képzési napok száma.

A Képzés módszertana és célja:

 • A képzés a vállalati működés egyes elemeire, a protokollra és etikettre, a jogszabályokra, valamint a menedzsment egészére épülve mutatja be a két kultúra különbözőségeit, az ezekből fakadó jellemző konfliktusokat, valamint javaslatokat is kínál ezek megoldására.
 • Ennek a képzésnek megrendelését akkor ajánljuk, ha az Ön cégének munkavállalói, beszállítói, ügyfelei közül csak az egyik nemzet tagjait szeretnék felkészíteni (csak a magyar, vagy csak a másik nemzet képviselőit).
 • A képzés során mélyrehatóan és szisztematikusan tárgyaljuk az egyes kulturális jellegzetességeket a vállalati működés valamennyi érintett aspektusában az adott (egyik) nemzet kulturális látószögéből és szemszögéből.
 • Minden esetben a vállalat egyedi igényeihez szabott képzési tartalom kerül kialakításra, melynek során figyelembe vesszük a munkavégzés jellegzetességeit, az alkalmazott menedzsment eszközöket, a két kultúra képviselőinek kapcsolódási módját, valamint a speciális problémákat és kihívásokat, mellyel a cég küzd.
 • A képzés kiemelt célja az érzékenyítés az egyes kultúrák közötti különbözőségek felismerésének képességére szituációs gyakorlatok, helyzetelemzések, filmrészlet elemzések segítségével és azokon keresztül.

Élet és munkavégzés idegen kultúrában

Jelentkezési feltételek / Kiknek ajánljuk:

Ezt a képzést mindazoknak ajánljuk, akik más országban történő letelepedés és / vagy munkavállalás iránt érdeklődnek.

Ha Ön gondolkodott valaha azon, hogy milyen lehet a külföldiekkel való kommunikáció és esetleg fontolgatja a külföldre való kiköltözést és munkavállalást is, képzésünk pontosan Önnek való!

A Képzés hossza:

2 napos képzés (nettó képzési óraszám / képzési nap: 5 óra)

A Képzés módszertana és célja:

 • Segítséget nyújtunk abban, hogy megismerje azokat a kulturális különbözőségeket, melyekkel a kiválasztott másik kultúrában találkozhat. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet zökkenőmentesen, konfliktusok nélkül beilleszkedni a másik kultúrába. Betekintést adunk a kiválasztott másik országban való letelepedésre és munkavállalásra vonatkozó szabályokba és előírásokba.
 • A képzésen résztvevőket megismertetjük a mindennapi élethez, valamint a munkahelyre való beilleszkedéshez szükséges alapvető etikett és protokoll szabályokkaléletviteli jellegzetességekkel és trükkökkel, valamint kulturális érdekességekkel is.
 • Képzésünk célja, hogy ismertessük a más országban történő munkavállaláshoz és életvitelhez kapcsolódó mindazon információkat, melyek szükségesek a kiegyensúlyozott, sikeres és elégedett életvitelhez a másik kultúrában.

 

Üzletkötés és üzletvitel idegen kultúrák között

Jelentkezési feltételek / Kiknek ajánljuk:

Olyan üzletemberek számára ajánljuk ezt a képzést, akik a saját országukon belül akarnak a másik kultúrához tartozó vállalkozásokkal, üzletemberekkel üzletet indítanifejleszteni, VAGY kifejezetten a másik országban kívánnak piacra lépni.

A Képzés hossza:

1 napos képzés (nettó képzési óraszám / képzési nap: 5 óra)

A Képzés módszertana és célja:

 • Képzésünk célja, hogy az érdeklődők számára bemutassuk a másik kultúrával való üzleti kommunikációt, ezen belül a tárgyalási ismereteket, az üzleti protokolt, az árajánlat adást, az ajándékozást, a compliance-t (a vállalkozásra, kultúrára vonatkozó jogszabályi és egyéb feltételeknek való megfelelés szabályait), az after 5-val (munkaidőn kívüli társasági együttlét szabályai) kapcsolatos alapvető ismereteket és kulturális különbségeket, melyek az üzleti élet során rendkívül fontosak (számtalan olyan eset fordul elő, amikor egy-egy üzletnek a sikeressége a megfelelő interkulturális felkészültségen áll vagy bukik). Külön hangsúlyt fektetünk a kulturálisan megengedett és tilos tételeknek a kiemelésére, az ügyfél-beszállító kapcsolatra jellemző kulturális specialitásoknak az ismertetésére és az üzleti kapcsolatnak mint olyannak a kulturális jellegzetességeire.
 • A képzés során tételesen végig vesszük az üzleti kapcsolat felvételétől kezdődően egészen a szerződés létrejöttéig, illetve annak fenntartásautókövetése fázisában az ezekhez a lépésekhez, folyamatokhoz kapcsolódó kulturális különbségeket, specifikumokat.
 • Interkulturális-kommunikációs kisokosban hívjuk fel a figyelmet a főbb kulturális csapdákra, konfliktus forrásokra.